تکنو صنعت،قالب فلزی،قالب فلزی بتن،قالب بتن،قیچی میلگرد،دستگاه خم برش میلگرد،خم برش میلگردتقاطع غیر همسطح روگذر آخونی تبریز

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

نام پروژه: تقاطع غیر همسطح روگذر آخونی تبریز

مشخصات فنی: بطول 4۵۰ متر و عرض 15/8 متر دارای 5 دهانه می باشد که دهانه میانی آن 52 متر و چهار دهانه دیگر آن 20 و30 متری است.

تکنو صنعت تامین کننده سیستم داربستی و قالب فلزی گرد این پروژه می باشد. شایان ذکر است که تمام برش و خم میلگرد پروژه تقاطع غیر همسطح روگذر آخونی تبریز با دستگاه تولید تکنو صنعت صورت گرفته است

اطلاعات تماس

تکنو صنعت

آدرس: جاده فرودگاه ، 1 کیلومتر مانده به پلیس را تبریز صوفیان تبریز، ایران

تلفن کار خانه:           32667261 (041)

علی پورحیدر:       09141330135

مهدی یداله زاده :   09149100073