فلنج دستگاه خم و برش میلگرد قطعه است که عمل کوپل پمپ و الکترومتور دستگاه خم و برش میلگرد را انجام می دهد. این قطعه باعث می شود که پمپ و الکتروموتور به هم به صورت استاندارد کوپل شده و باعث افزایش کاری این دو قطعه می شود. اطلاعات بیشتر در مورد فلنج دستگاه خم و برش میلگرد را می توانید در زیر مشاهده فرمائید.

فلنج  یک صفحه و یا حلقه به شکل یک لبه در پایان یک لوله که به لوله بسته می توانید باشد . فلنج دستگاه خم و برش میلگرد یک صفحه برای پوشش یا بسته شدن پایان یک لوله است. قسمت مشترک فلنج ها یک ، قطعات اتصال دهنده هستند که فلنج که توسط آن  با هم پیچ و مهره می شوند. فلنج  دستگاه خم و برش میلگرد کلمه درواقع به کناره برآمده واقعی یا لب از اتصالات است، بسیاری از اتصالات لوله کشی لب خودشان به عنوان "فلنج" شناخته می شود اشاره می کند

:فلنج های رایج مورد استفاده در دستگاه خم و برش میلگرد  فلنج سوری ، فلنج Danzey، فلنج نیویورک، فلنج فلنج ساسکس و اسکس.ساری و نیویورک می باشد. اندازه فلنج فشرده  دستگاه خم و برش میلگرد کمی بیشتر از فلنج معمولی است. به طور فزاینده ای ساخت آن  نسبتا سنگین و پیچیده و در نتیجه تهیه ، نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری هزینه بر می باشد. قطر فلنج بزرگ فشرده  به ویژه دشوار است به کار با، و به ناچار نیاز به فضای بیشتر و حمل و نقل و نصب و راه اندازیمشکل هست،

طراحی اصل فلنج  دستگاه خم و برش میلگرد شامل دو مهر و موم مستقل است. اولین بستن با استفاده از مهر و موم محل استقرار تنش در پاشنه فلنج ایجاد شده، اما از آن در مستقیم به جلو برای اطمینان از عملکرد این مهر و موم است.از لحاظ تئوری، فلنج نیز در تماس همراه دور بیرونی آن در چهره فلنج برای تمام سطوح بار مجاز آن است که برای طراحی باقی مانده است.مهر و موم اصلی حلقه مهر و موم IX است. نیروی حلقه مهر و موم شده است از انرژی ذخیره شده الاستیک در حلقه مهر و موم تاکید ارائه شده است. هر گونه نشت پاشنه می تواند فشار داخلی افزایش دهد و در حلقه مهر و موم  تشدید عمل آب بندی کند و موجب افزایش فشار و نشتی گردد. اما طراحی با هدف جلوگیری از قرار گرفتن در معرض اکسیژن و سایر عوامل خورنده.. با این حال در لبه گرد و غبار بیرونی در تماس باقی می ماند رضایت بخش بستگی دارد و این که مایع داخل است خورنده در صورت نشت به باطل دایره پیچ است.