فیلم دستگاه خم و برش میلگرد تا سایز 25 برقی، تکنو صنعت تنها وارد کننده دستگاه خم و برش میلگرد دستی، برقی و هیدرولیک.