دستگاه خم و برش میلگرد بر حسب نیاز به انواع مختلفی تقسیم می گردد. تقسیم بندی خم و برش میلگرد تکنو صنعت به صورت زیر می باشد

خم و برش میلگرد دستی

این نوع دستگاه خم و برش میلگرد برای مصارف کوچک و میلگرد قطر 14 به پایین مناسب است. که برای خم و برش میلگرد نیرو کم نیاز باشد به طوری که بتوان با نیرو بازو و اهرم عمل خم و برش میلگرد را انجام دهیم

خم و برش میلگرد نیمه اتوماتیک

این از دستگاه خم و برش میلگرد تکنو صنعت به سه دسته کلی تقسیم می گردد.

  • خم و برش میلگرد از بالا
  • خم و برش میلگرد از بغل
  • خم و برش میلگرد دو منظوره خم از بالا و خم از بغل

خم و برش میلگرد از بالا

این نو از خم و برش میلگرد در الکترو موتور تک فاز قدرت برش و خم تا میلگرد 32 دارای می باشد. برای قطرهای بیشتر الکتروموتور 3 فاز نیاز می باشد. قسمت خم این از بغل می باشد که بدین صورت که میلگرد به صورت عمودی به طرف بالا خم می دهد. می توان خاطر نشان کرد که این دستگاه 5 عدد میلگرد 10 را در دینام تک فاز می تواند خم دهد. از مزایا این خم و برش میلگرد می توان به سرعت در خم و برش میلگرد، استاندارد بودن قوص، انجام عمل خم در جاهای باریک و خیابان اشاره کرد. به طوری که هنگام خم کاری میلگرد حول محور دستگاه نمی چرخد و فضا زیادی را اشغال نمی کند.

خم و برش میلگرد از بغل

دستگاه خم و برش میلگرد تکنو صنعت توانای برش تا میلگرد 32 در تک فاز و 32 به بالا در سه فاز را دارا می باشد. نحوه خم این دستگاه به صورت است که دو محور ثابت و یک محور متحرک می باشد که برای مصرفی که خم زیاد مورد استفاده است مناسب هست. از مزایای این دستگاه می توان به خم برش از 135 درجه اشاره کرد و می توان نیز زیگزال نیز زد. از معایب این دستگاه می توان به اشاره کرد برای خم کاری چون حول محور دستگاه می چرخد نیاز به فضای بیشتری می باشد

 

خم و برش میلگرد دو منظوره خم از بالا و خم از بغل

تکنو صنعت مخترع و مبتکر این از دستگاه می باشد. به طوری که با طراحی جدید در قسمت خم کاری، هر دو ویژگی خم از بالا و خم از بغل را یکپارچه کرده است. و مزایای دو دستگاه را در یک دستگاه امکان پذیر کرده هست.