هزینه تمام شده قالب بتن و قالب بندی عموماً با هزینه تمام شده واقعی آن اختلاف دارد آنچه پیمانکاران و انبوه  ساز می خواهد نزدیک کردن این دو به یکدیگر است. افزایش هزینه قالب بندی و قالب بتن به خودی خود ایجاد نمی شوند بلکه همیشه عللی برای بروز آنها می توان یافت. گاهی خطاهای انسانی و نیروی کار است که این مشکلات را ایجاد می کند. به طوری که طراحی نامناسب باعث افزایش نیرو کار و زمان سرهم کردن قطعات می شود و باعث افزایش استفاده متعلقات قالب بندی از حد معمول می شود. هزینه ها قالب بتن و قالب بندی فونداسیون به دو بخش هزینه های ثابت و متغیر تقسیم بندی می شوند. هزینه های ثابت، هزینه هائی هستند که مستقل از میزان تولید، صرف می شوند اما هزینه های متغیر به میزان تولید قالب بتن و قالب بتن ستون وابسته اند.

هزینه‌های قالب‌بندی و قالب بتن در یک کار بتنی گاه ممکن است از بهای بتن یا میلگردها بیشتر شوند. به همین دلیل رعایت نکاتی که ممکن است بدون کاستن از کیفیت کار بهای قالب‌بندی را کاهش دهند، ضروری است. اگر به شما به عنوان تولیدکننده قالب بتن یا مدیر یک کارگاه بتنی  و قالب بندی بپرسن یکی از مشکلات مهم شما چیست؟ به طور قطع کمبود نقدینگی و بالا بودن هزینه‌های قالب بندی، متعلقات قالب بتن را نام خواهید برد؛ فرقی نمی‌کند که کارگاه قالب بتن و پرسنل قالبندی شما جزو چه دسته‌ای  باشد. از کوچک تا بزرگ با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند به‌ویژه در سال‌های که سایه رکود بر سر بسیاری از صنعت از جملع ساختمان سازی افتاده است. هر چند نمی‌توان بسیاری از اقلام هزینه را از فهرست قالب بتن و قالب بندی خود حذف کرد، با این حال می‌توان راهکارهایی را در پیش گرفت که چرتکه سودآوری نصیب انبوه ساز ان  و پیمانکارن قالب بتن شود. 

تأثیر طراحی قالب بتن بر قیمت نهایی قالب‌بندی

 • طرح معماری و سازه‌ای باید همزمان انجام شود تا  حداکثر صرفه جویی در قالب انجام شود
 •  در هنگام طرح سازه، روشهای برپا داشتن قالب بنن و برداشتن آن و نیز مصالح قالب بندی  در نظر گرفته شود.
 •  تا جای امکان دارد ابعاد ستونها ساختمان ها تغییر نکنند و در صورت لزوم هر چند طبقه تغییر نمایند تا بتوان قالب ستونها را برای چندین طبقه مورد استفاده قرار داد.
 • فواصل ستونها از یکدیگر یکسان انتخاب شوند.
 • عرض تیر و ستون حتی یکسان انتخاب شوند تا قالب‌بندی در محل برخورد تیرودال  و ستون تسهیل شود. تا قالب بندی قالب بتن به آسانی صورت پذیرد.
 • از تیرهایی با ارتفاع یکسان استفاده شود.

عوامل موثر ساخت، برپا داشتن، قطعه‌بندی و قالب برداری بر هزینه های قالب‌بندی


هزینه های قالب بتن و قالب‌بندی شامل سه عامل مصالح، نیروی انسانی و متعلقات قالب بندی لازم برای حمل و سرهم کردن قالبهاست. 

 •  از قالب بتن مودلار استفاده شود که برای ابعاد مختلف نیاز به قالب بتن مختلف نباشد.
 • سعی شود از قالب بتن خاص کمتر استفاده شود.
 • نیرو کار ماهر در قالب بندی خیلی موثر هست.
 • طرح قالب باید بصورتی باشد که دستیابی به مقاومت لازم با حداقل میسر شود. به طور که تجربه تکنو صنعت نشان داده، استفاده از ورق سیاه 3 میلیمتر و تسمه لبه 5 با ورق 5 میلیمتر بهترین گزینه هست.
 •  هنگام طرح قالبها باید به جزئیات قطعات و اجزای آن نیز توجه شود. نقشه های معماری و اتوکد قالب بتن و ازبلت ساختمان کمک زیاد به قالب بتن ساز می کند
 • اگر قالب بتن چوبی باشد،در انتخاب چوب، باید کمترین مرغوبیتی که نیازهای مقاومت، سختی و شرایط سطحی را تأمین می‌نمایند، در نظر گرفته شود.
 • به دلیل این مساحت ورق چند لایه و پلی وود زیاد هست بهتر است. بجای قطعات تخته، از ورقهای تخته چند لا برای پوشش دالها استفاده شود تا هزینه برپاداری، کاهش یابد.
 •  از روشهای استاندارد ساخت، برپاداری و قطعه‌بندی قالبها استفاده شود تا نجار و قالب بند با فراگیری آنها سرعت و کارایی بیشتری بیابند.
 •  عمر قالب باید با پاک کردن، روغن زدن، تعمیر و نگهداری آن در مکان مناسب و بطور صحیح افزایش یابد.