قالب بندی دیوارهای نمایان بتنی جهت اجراي ديوارهاي بتني كه نيازمند سطح زيبا مي‌باشند از قالب‌هاي خاص طرح‌دار مي‌توان استفاده كرد. اين نوع ديوارها به صورت درجا و يا پيش‌ساخته اجرا مي‌گردند و قالب بتن موردنياز آنها از نوع فلزي يا پلاستيك ساخته مي‌گردد. قالب بندی مدولار دیوار های بلند

در صورت بلند بودن ارتفاع ديوار، امكان بتن‌ريزي در يك مرحله مقدور نمي‌باشد. بنابراين از سيستم قالب بندي در ارتفاع استفاده مي‌كنيم و در بتن ريزي اين مرحله بايد ازامكاناتي استفاده كرد تا پايداري مجموعه قالب تأمين گردد.
با استفاده از براكت و متعلقات آن (شامل پيچ دروني براكت، مخروطي براكت، بادامك براكت، پيچ بيروني براكت، بادامك براكت) و همچنين جكهاي شاقول كنند ه و سكوي بتن ريزي مي‌توان پايداري سيستم قالب بندي و سهولت بتن ريزي در ارتفاع را تأمين كرد.

تجهیزات قالب بتندی دیوار یک طرفه بتن ( بتون )

در سيستم قالب بندي ديوار يك طرفه استفاده از بولت امكان‌پذير نمي باشد و براي مهار فشار جانبي بتن از بولت‌هاي مدفون شونده در پي و بدنة ديوار و همچنين از خرپاهاي پشت بند استفاده مي‌گردد.

تجهیزات قالب بتندی دیوار دو طرفه بتنی ( بتونی )

قالب بندي ديوارها توسط پانل‌هاي مدولار انجام مي‌شود و همواره در اجراي يك ديوار بتني بايد سه پارامتر را در نظر گرفت و طرح قالب بندي را بر اساس اين پارامترها تعيين كرد:

مهار فشار جانبي بتن
ارتفاع ديوار
پايداري مجموعه قالب

اجزاي سيستم قالب‌بندي ديوار دو طرفه به شرح ذيل مي‌باشد:
1- پانلهاي مدولار كه توسط گوه نر و ماده به يكديگر اتصال پيدا مي‌كنند.
2- بولتهاي دو سر دنده و ميان بولتهاي آب بند كه جهت فشارهاي جانبي بتن مي‌باشند كه از ميان سوراخ پانل‌هاي روبرو عبو ركرده و توسط واشر كاس و مهره خروسكي به سولجر و توسط واشر دو لوله و مهره خروسكي به پشت بند عمودي جفت لوله متصل مي‌شوند و فواصل قرارگيري آنها در افق 1 متر و در ارتفاع 5/0 متر مي‌باشد كه به جهت صرفه جويي مي‌توان ميان بولتهاي بالاي ديوار را به فواصل 1 متر (در ارتفاع) در نظر گرفت.
3- لوله‌هاي داربستي كه به صورت افقي و در فواصل 5/0 متر از يكديگر (در ارتفاع) قرار مي‌گيرند و توسط گيره متوسط به پانلها متصل مي‌شوند.
4- سولجرها به صورت عمودي و در فواصل 1 متري (در افق) از يكديگر قرار مي‌گيرند كه جهت مهار نيروي هيدرواستاتيك مي‌باشند.
5- بولتهاي عصائي كه به وسيله مهره خروسكي و واشر كاس به سولجر اتصال يافته و سولجر را به لوله داربستي (پشت بند افقي) متصل مي‌كند.

تجهیزات قالب بندی بتنی دیوار های گرد

جهت اجراي سازه‌هاي مدلاور مانند مخازن و سيلوها و ... از قالب‌هاي كماني استفاده مي‌گردد. اين قالبها همانند قالب‌هاي استاندارد هستند با اين تفاوت كه فاقد تسمه‌هاي افقي مي‌باشند و با توجه به شعاع لوله نورد شده پشت بند مي‌توان انحناهاي مختلف را تأمين نمود. قالب‌هاي كماني همانند قالب‌هاي مدولار در ابعاد و اندازه‌هاي مختلف ساخته مي‌شوند و توسط گيره متوسط به لوله نورد شده متصل مي‌شوند.

قالب بندی بتن دیوار قوسی

برای اجرای سازه‌های مدور با قطر بیش از 2 متر مانند مخازن آب و سیلوها و... می‌توان از پانل‌های کمانی استفاده نمود. پانل کمائی همان پانل استاندارد میباشد با این تفاوت که فاقد تسمه‌های افقی می‌باشد. پشت بند افقی این پانل‌ها توسط دستگاه نورد قوس داده می‌شود.
این شرکت با توجه به قطر سازه مورد نظر، این پشت‌بندها را آماده کرده و در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهد.
جزئیات و نحوه مونتاژ قالب کمانی در شکل مشخص شده است

قالب بندی بتن مدولار کنج ها

جهت قالب‌بندی ستونها، تیرها، دیوارهای زاویه‌دار و در هر جا که در سطح بتن با یک شکستگی در مولفه افق و یا قائم مواجه هستیم نیازمند استفاده از کنج‌های مدولار می‌باشیم.