از سیستم قالب بندی مدور در مخازن بتنی, سیلو ها و ... استفاده می شود . در این سیستم قالب بتن ها و پشت بندها به صورت نورد شده تولید می گردد. جهت اجراي قالب بندی مقاطع مدور با قوس بالا از قالب بتن مدولار کماني که فاقد تسمه و استيفنرهاي عرضي هستند استفاده مي شود . اين قالب فلزی ها مي توانند به کمک لوله و يا قوطي نورد شده و گيره به راحتي گرد و قوسي شوند و از اين روش براي قالب بندی انواع سازه های بتنی گرد و قوسی ، مخازن و ... استفاده مي شود .