فیلم قالب پیش ساخته و قالب بتن درجا آب رو پروژه تونل پونه، آزاد راه اراک - خرم آباد 

این تونل ها دارای سه خط عبور هستند که مجموعا ۶ خط را با عمق ۹ مترعبور می دهند.این تونل ها جز طولانی ترین تونل های کشور هستند که بیش از ۳ کیلومتر طول دارند. قالب بتن آب این تونل در فیلم زیر مشاهده می کنید