قالب بتن  برای دیوار های برش و دیوارهای حایل  راه حل مناسب برای ساخت ابنیه می باشد. این قالب بتن به راحتی و به سرعت بر روی سایت ساختارهای می توان مونتاژ کرد. قالب بتن و قالب فلزی بتن دو محصول از تکنو صنعت است که می تواند در موقیت  مانند دیوار های برشی و دیوار حایل استفاده شود. هر دوی آنها از مواد فلزی و فولادی قابل بازیافت ساخته شده، به طوری که آنها می تواند یک راه حل پایدار در مقایسه با قالب چوبی سنتی باشد.

ماژول و اندازه مختلف قالب بتن اجازه می دهد تا برای ساخت سازه های از اشکال ، ضخامت و ارتفاع مختلف  استفاده کرد. به لطف مقاوت آنها، می توان در پروژهای متفاوت مختلف استفاده کرد. این قالب بتن ها برای را می توان در بسیاری از شرایط مختلف استفاده می شود: از جمله برای ساخت سنگ سر در ، بناهای حلقوی، دیوار حایل، اسلب یا کف های بتنی ، دیوار برشی و غیره. این قالب بتن برای استفاده از پانل برای ساخت سازه های خاص مانند راه پله، آسانسور، دیوار مسلح برای استخرهای بتنی، پناهگاه، و یا کل خانه های بتنی قابل تنظیم است.